Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Αγροτική Ανάπτυξη

Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 14


Κωδικός: 3024


Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020


Σκοπός του ΣΕΠ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της ανάπτυξης Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) και της εξέτασης και ...
Κωδικός: 4024


Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/12/2017


Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες: Ενισχύονται επενδύσεις για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων (πχ. ...
Κωδικός: 3002


Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/06/2015


Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας μέσω της παροχής στήριξης για υλικές ή άϋλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις ...
Κωδικός: 3473


Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/06/2016


Το Kαθεστώς στοχεύει στην στήριξη των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση ή / και εμπορία γεωργικών προϊόντων που ...
Κωδικός: 3524


Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 13/04/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2016


Το Καθεστώς αποσκοπεί στη δημιουργία δασών και δασωδών εκτάσεων σε γεωργικές και μη γεωργικές γαίες οι οποίες βρίσκονται σε υψόμετρο μέχρι 900 μέτρα ...
Κωδικός: 3528


Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 27/04/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2016


Βασικός σκοπός του Καθεστώτος είναι η ενίσχυση και κατ' επέκταση η βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και δασωδών εκτάσεων ...
Κωδικός: 3573


Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/05/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2016


Βασικός στόχος του Μέτρου είναι η αντιμετώπιση της γήρανσης του γεωργικού δυναμικού και απώτερος στόχος η δημιουργία και ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμων ...
Κωδικός: 3575


Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/05/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2016


Το Καθεστώς 4.1 «Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων», αποτελεί ...
Κωδικός: 3590


Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/07/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2016


Το Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» στοχεύει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με σκοπό τη διατήρηση και ...
Κωδικός: 3669


Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 31/10/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 13/01/2017


Το Καθεστώς 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) Κύπρου ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 14Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter