Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Αποτελέσματα 1 μέχρι 6 από 6


Κωδικός: 2662


Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/05/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/06/2014


Δράση: Δημιουργία και Λειτουργία ανοικτού κέντρου υποδοχής για ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές διεθνούς προστασίας. Γενική Περιγραφή: Σχεδιασμός ...
Κωδικός: 2663


Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2014


Η  παρούσα  πρόσκληση  αφορά  την  προγραμματική  περίοδο  2007  ‐  2013,  και  ...
Κωδικός: 2661


Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/12/2014


Στα πλαίσια της Οδηγίας Επιστροφής 2008/115/ΕΚ θα δημιουργηθεί ένα Κέντρο Πληροφόρησης και Στήριξης Εθελούσιων Επιστροφών το οποίο θα προσφέρει την ...
Κωδικός: 3232


Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/08/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2015


Η παρούσα πρόσκληση αφορά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και συγκεκριμένα το έτος 2015. Σχετίζεται με τον Εθνικό στόχο Ν01- Υποδοχή/Άσυλο και ...
Κωδικός: 3251


Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/09/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/10/2015


Δράση 1 –   Μέτρα Ένταξης από τοπικές κοινότητες/ ΜΚΟ -Κωδικός έργου: CY/2015/AMIF/SO2.NO2.1.1 Τίτλος έργου: Πρόγραμμα εκμάθησης ...
Κωδικός: 3579


Όνομα Προγράμματος: ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/07/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/09/2016


H Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών (η οποία έχει οριστεί ως η Υπεύθυνη Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020), προβαίνει ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 6 από 6Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter