Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Αστική Ανάπτυξη

Αποτελέσματα 1 μέχρι 5 από 5


Κωδικός: 4241


Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2018


Ο κύριος στόχος των Δικτύων Μεταφοράς  είναι να βελτιώσει την ικανότητα των πόλεων στη διαχείριση βιώσιμων αστικών πολιτικών και πιο ...
Κωδικός: 3024


Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/04/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2020


Σκοπός του ΣΕΠ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της ανάπτυξης Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) και της εξέτασης και ...
Κωδικός: 3008


Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2015


Ο κύριος στόχος των Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων είναι να βελτιώσουν την ικανότητα των πόλεων ώστε να διαχειρίζονται βιώσιμες αστικές πολιτικές και πιο ...
Κωδικός: 3500


Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΕΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/03/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/06/2016


Η νέα πρόσκληση αφορά στη Δημιουργία Δικτύων Υλοποίησης Δράσεων (Implementation Networks) , ένα νέο τύπο δικτύωσης που στοχεύει στην υποστήριξη των ...
Κωδικός: 3927


Όνομα Προγράμματος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2017


Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες – Τοπική Ανάπτυξη» στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού συστήματος Έρευνας, ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 5 από 5Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter