Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ενέργεια

Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 30


Κωδικός: 3876


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Ο στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και διεξαγωγή επίδειξης υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ενός αυτόνομου συστήματος παραγωγής ...
Κωδικός: 3877


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Το εν λόγω θέμα ασχολείται με την μείωση των κρίσιμων πρώτων υλών. Η πρόκληση είναι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων εταίρων στην ...
Κωδικός: 3878


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Oι δεξαμενές υδρογόνου για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι ήδη διαθέσιμες, αλλά δεν έχουν εκπληρώσει ακόμη τις προσδοκίες όλων των ...
Κωδικός: 3879


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Αυτό το θέμα έχει ως στόχο να ενισχύσει την αντίληψη σχετικά με την συσχέτιση μεταξύ του προφίλ των χρηστών και των μηχανισμών υποβάθμισης μέσα από ...
Κωδικός: 3880


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Το πεδίο εφαρμογής αυτού του θέματος περιλαμβάνει την διεξαγωγή προ-κανονιστικής έρευνας σχετικά με τους συναφείς κινδύνους που σχετίζονται με την ...
Κωδικός: 3881


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Ο στόχος του έργου είναι να αναπτύξει και να προωθήσει την εκπαίδευση για τις Κυψέλες Καυσίμων και Υδρογόνου σε ολόκληρη την ΕΕ και να προσφερθεί ...
Κωδικός: 3882


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να επανεξετάσουν οι υφιστάμενες προδιαγραφές, κανονισμοί και κώδικες ασφαλείας, και να τις προσαρμόσουν εάν αυτό ...
Κωδικός: 3883


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Ο κύριος στόχος του έργου είναι να κατανοηθεί η επίδραση των ρύπων που προέρχονται από την αλυσίδα εφοδιασμού υδρογόνου, όπως ορίζονται κατά τα ...
Κωδικός: 3884


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Η κύρια πρόκληση του έργου αυτού είναι να αναπτυχθεί μια νέα γενιά κυψελίδων καυσίμου με SOFC πλατφόρμα για μικρές σταθερές εφαρμογές, οι οποίες θα ...
Κωδικός: 3885


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Τα έργα αναμένονται να αναπτύξουν νέα, ή να υιοθετήσουν αρκετά διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής, που έχουν ήδη καθιερωθεί σε άλλους τομείς της ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 30Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602867, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter