Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 495


Κωδικός: 3672


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2017


Το κοινό πρόγραμμα Shift2Rail ανακοίνωσε τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τα μέλη του Κοινού Προγραμματισμού S2R (CFM) και τα μη - μέλη ...
Κωδικός: 3760


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/03/2017


Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στην προώθηση των δυνατοτήτων για καινοτομία στις ερευνητικές υποδομές. Η εφαρμογή ενός συντονισμένου ...
Κωδικός: 3310


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2017


Η παρούσα πρόσκληση αφορά την ανταλλαγή MarieSkłodowska-Curie προσωπικού έρευνας και καινοτομίας (RISE).
Κωδικός: 3876


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Ο στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και διεξαγωγή επίδειξης υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ενός αυτόνομου συστήματος παραγωγής ...
Κωδικός: 3877


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Το εν λόγω θέμα ασχολείται με την μείωση των κρίσιμων πρώτων υλών. Η πρόκληση είναι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων εταίρων στην ...
Κωδικός: 3878


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Oι δεξαμενές υδρογόνου για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι ήδη διαθέσιμες, αλλά δεν έχουν εκπληρώσει ακόμη τις προσδοκίες όλων των ...
Κωδικός: 3879


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Αυτό το θέμα έχει ως στόχο να ενισχύσει την αντίληψη σχετικά με την συσχέτιση μεταξύ του προφίλ των χρηστών και των μηχανισμών υποβάθμισης μέσα από ...
Κωδικός: 3880


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Το πεδίο εφαρμογής αυτού του θέματος περιλαμβάνει την διεξαγωγή προ-κανονιστικής έρευνας σχετικά με τους συναφείς κινδύνους που σχετίζονται με την ...
Κωδικός: 3881


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Ο στόχος του έργου είναι να αναπτύξει και να προωθήσει την εκπαίδευση για τις Κυψέλες Καυσίμων και Υδρογόνου σε ολόκληρη την ΕΕ και να προσφερθεί ...
Κωδικός: 3882


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 20/04/2017


Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να επανεξετάσουν οι υφιστάμενες προδιαγραφές, κανονισμοί και κώδικες ασφαλείας, και να τις προσαρμόσουν εάν αυτό ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 495Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602867, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter