Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 37


Κωδικός: 4086


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2017


Η δράση αυτή θα πρέπει να στοχεύει στη στήριξη της στρατηγικής τεχνολογικής πρόβλεψης στον τομέα της άμυνας των επιμέρους κρατών μελών και της ΕΕ, ...
Κωδικός: 4087


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/09/2017


Ο στρατιωτικός εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τη μελλοντική εφαρμογή του σε ...
Κωδικός: 4192


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/07/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2017


Ο γενικός στόχος αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι να αναπτυχθεί και να διαδοθεί ευρέως ένας διαδραστικός κατάλογος βέλτιστων πρακτικών και ένας ...
Κωδικός: 4170


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017


Ειδική πρόκληση: Ανάπτυξη ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού οικολογικού συστήματος HPC.
Κωδικός: 4171


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017


Ειδική πρόκληση: Η ωφέλεια από τις πλήρεις δυνατότητες του λογισμικού αποικοδόμησης, ιδιαίτερα μέσω από τα περιβάλλοντα προγραμματισμού υψηλής ...
Κωδικός: 4172


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017


Τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή ενέκρινε, με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα σύννεφα [1], μια φιλόδοξη στρατηγική στον τομέα των ψηφιακών ...
Κωδικός: 4174


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017


Στόχος της πρόσκλησης είναι να δημιουργηθεί μια σταθερή και διαρθρωμένη εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των θεσμικών οργάνων και ...
Κωδικός: 3315


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2017


Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη έρευνας επιστήμης και τεχνολογίας για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογικές δυνατότητες.ΑΝΟΙΚΤH


Κωδικός: 3334


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2017


Η κύρια συνεισφορά της παρούσας πρόσκλησης θα είναι η υποστήριξη της βραχυπρόθεσμης εισαγωγής επιβατικών αυτοκινήτων αυτοματοποιημένων σε επίπεδο ...
Κωδικός: 3346


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/04/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/09/2017


Το πρόγραμμα COFUND στοχεύει στην τόνωση περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων για την προώθηση της αριστείας στην εκπαίδευση, την ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 37Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter