Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τουρισμός

Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 10


Κωδικός: 2727


Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/10/2014


Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα του ευρωπαϊκού τουρισμού με την ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της ...
Κωδικός: 2774


Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/08/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 21/10/2014


Η παρούσα πρόσκληση εντάσσεται στα πλαίσια του DG Enterprise and Industry Grant Programme και θέτει σε εφαρμογή την ...
Κωδικός: 2719


Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/11/2014


Το θέμα της παρούσας πρόσκλησης εμπίπτει κάτω από τη «διακρατική πολιτιστική ή βιομηχανική κληρονομιά που σχετίζεται με τα τουριστικά ...
Κωδικός: 2816


Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/10/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2015


Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα στην Ευρώπη, ενθαρρύνοντας την επέκταση της ...
Κωδικός: 3015


Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2015


Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη των διοικητικών φορέων που είναι αρμόδιοι για τον τομέα του τουρισμού στις επιλέξιμες χώρες, να ...
Κωδικός: 3016


Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/04/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015


Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού τομέα του τουρισμού βασισμένη σε ...
Κωδικός: 3382


Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2016


Ο γενικός στόχος αυτής της δράσης είναι η προώθηση της δημιουργίας τουριστικών θεματικών διαδρομών στην υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά και η ...
Κωδικός: 3499


Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 09/04/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2016


Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την υιοθέτηση της υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, μαθητείας και πρακτικής άσκησης ...
Κωδικός: 3702


Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/11/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2017


Ο κύριος στόχος της παρούσας πρόσκλησης προτάσεων είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης διακρατικών θεματικών τουριστικών προϊόντων και η προώθησή τους ...
Κωδικός: 4049


Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 26/04/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/06/2017


Υποστήριξη της προώθησης και ανάπτυξης διακρατικών θεματικών τουριστικών προϊόντων. Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι εταιρικές σχέσεις ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 10Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter