Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Δημόσια Διοίκηση

Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 30


Κωδικός: 2414


Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2014


Στόχος είναι η υποστήριξη δραστηριοτήτων κατάρτισης οι οποίες συμβάλλουν με λειτουργικό ή/και προληπτικό τρόπο στην καταπολέμηση της απάτης εις βάρος ...
Κωδικός: 2729


Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2014


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίξει δράσεις που υλοποιούνται από τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις να ενισχύσουν την τεχνική ...
Κωδικός: 2730


Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/09/2014


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα («Nομική Kατάρτιση»), τα οποία μπορούν να ...
Κωδικός: 2731


Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2014


Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή επιχορηγήσεων για την οργάνωση στοχευμένων και εξειδικευμένων εργαστηρίων κατάρτισης ανάλυσης ...
Κωδικός: 2495


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/10/2014


Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι η βελτίωση της ενσωμάτωσης της κοινωνίας ...
Κωδικός: 2499


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 02/10/2014


Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην ...ΚΛΕΙΣΤH


Κωδικός: 2526


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2015


Η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων και της ενίσχυσης του ρόλου της Ευρώπης ...
Κωδικός: 2445


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/12/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/05/2015


Η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στο θέμα της ανταπόκρισης στις νέες ανάγκες της κοινωνίας με τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών στο δημόσιο.
Κωδικός: 3154


Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/06/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2015


Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Τεχνικής Βοήθειας καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις να υποβάλουν αιτήσεις για δράσεις ενίσχυσης της ...
Κωδικός: 2606


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/04/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/09/2015


Το αναμενόμενο αποτέλεσμα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 30Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter