Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 20


Κωδικός: 4029


Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2017


Ο γενικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να διευκολύνει την εφαρμογή της δράσης EUMSSAP 2.1.4 με την παροχή υποστήριξης στις θαλάσσιες αρχές ...
Κωδικός: 4056


Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2017


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην περαιτέρω στήριξη σχεδίων που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να αποκτήσουν εμπειρία σε νέους ...
Κωδικός: 2536


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/03/2014


Οι δράσεις στον τομέα αυτό θα στηρίξουν τη στρατηγική της ΕΕ για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» και τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ (π.χ Στρατηγική για τις ...
Κωδικός: 2542


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/06/2014


Οι δράσεις στον τομέα αυτό θα στηρίξουν τη στρατηγική της ΕΕ για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» και τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ καθώς και την παροχή ...
Κωδικός: 2776


Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/08/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/11/2014


Η πρόσκληση αυτή εντάσσεται στα πλαίσια του DG Enterprise and Industry Grant Programme και χωρίζεται σε τρία μέρη (Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική ...ΚΛΕΙΣΤH


Κωδικός: 2905


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/11/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/01/2015


Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η προώθηση μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ του αλιευτικού στόλου και των διαθέσιμων αλιευτικών πόρων της ΕΕ και η ...
Κωδικός: 2906


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/10/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2015


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη στήριξη έργων για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να οικοδομήσουν εμπειρία σε νέους τομείς της ...
Κωδικός: 2533


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2015


Οι δράσεις στον τομέα αυτό θα στηρίξουν τη στρατηγική της ΕΕ για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» και τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ (π.χ Στρατηγική ...
Κωδικός: 2946


Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/03/2015


Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να στηρίξει τα κράτη μέλη για να βελτιώσουν τη διαλειτουργικότητα της θαλάσσιας επιτήρησης των αρμόδιων αρχών ...
Κωδικός: 2540


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/07/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/06/2015


Οι δράσεις στον τομέα αυτό θα στηρίξουν τη στρατηγική της ΕΕ για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» και τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ καθώς και την ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 20Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter