Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Πληροφορική

Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 54


Κωδικός: 3907


Όνομα Προγράμματος: COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/04/2017


Ο στόχος της δράσης είναι να παράγει ψηφιακά υλικά και τα εργαλεία που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη κουλτούρας για προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ...
Κωδικός: 3701


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2017


Οι δράσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει από τη μια βοηθούν τις υφιστάμενες νεοσύστατες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες να επιτύχουν ...
Κωδικός: 3756


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2017


Ο μελλοντικός σχεδιασμός των αιτήσεων του Διαδικτύου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη σύνθετων αρχιτεκτονικών πλατφόρμων για έξυπνα ...
Κωδικός: 3802


Όνομα Προγράμματος: Active and Assisted Living Programme (AAL)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2017


Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη καινοτόμων, διακρατικών και διεπιστημονικών συνεργατικών έργων. Η πρόταση πρέπει να επιδείξει μια ...ΚΛΕΙΣΤH


Κωδικός: 2446


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/01/2014


Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών.
Κωδικός: 2426


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/04/2014


Οι πρωτοβουλίες FET Proactive έχουν έναν από τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους: • Μία διερευνητική πρωτοβουλία διερευνά ποικίλες κατευθύνσεις ...
Κωδικός: 2552


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/04/2014


Αυτό το θέμα είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση της συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας στον τομέα των μελλοντικών δικτύων. Θέτει τη βάση για ...ΚΛΕΙΣΤH


Κωδικός: 2440


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/04/2014


Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη δημιουργία ηλεκτρονικών υποδομών.
Κωδικός: 2401


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/04/2014


Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν σε ένα από τα εξής θέματα (οι επίσημοι τίτλοι των προσκλήσεων ...ΚΛΕΙΣΤH


Κωδικός: 2502


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 29/04/2014


Η παρούσα πρόσκληση καλύπτει νέες μορφές καινοτομίας.Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 54Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602867, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter