Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Πληροφορική

Αποτελέσματα 1 μέχρι 3 από 3


Κωδικός: 3701


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2017


Οι δράσεις στο πλαίσιο αυτού του θέματος θα πρέπει από τη μια βοηθούν τις υφιστάμενες νεοσύστατες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες να επιτύχουν ...
Κωδικός: 3756


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2017


Ο μελλοντικός σχεδιασμός των αιτήσεων του Διαδικτύου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη σύνθετων αρχιτεκτονικών πλατφόρμων για έξυπνα ...
Κωδικός: 3802


Όνομα Προγράμματος: Active and Assisted Living Programme (AAL)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2017


Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη καινοτόμων, διακρατικών και διεπιστημονικών συνεργατικών έργων. Η πρόταση πρέπει να επιδείξει μια ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 3 από 3Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter