Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Υγεία

Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 52


Κωδικός: 3837


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017


Η συγκεκριμένη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η ανάγκη για βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την υποκείμενη παθοφυσιολογία και τα ...
Κωδικός: 3838


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017


Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να αυξήσει τα αποδεικτικά στοιχεία για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων του καρκίνου του προστάτη ...
Κωδικός: 3839


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017


Ο στόχος αυτού του θέματος είναι να γίνει προόδος σε τρεις τομείς πόνου με συμπληρωματικό τρόπο. Οι τρεις αυτές υποκατηγορίες, ανταποκρίνονται σε ...
Κωδικός: 3840


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017


Το συνολικό όραμα της παρούσας πρότασης είναι η δημιουργία ενός μεγάλου παιδιατρικού δικτύου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητα ...
Κωδικός: 3841


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017


Με δεδομένη την ανάγκη για την ανάπτυξη καινοτόμων αναλυτικών τεχνολογιών, που θα έχουν ώς αποτέλεσμα την ταχύτερη, πιο λιτή, πιο ελεγχόμενη, ...
Κωδικός: 3842


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017


Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο να ξεκλειδώσει τις θεραπευτικές ιδιότητες ανάμεσα στην οικογένεια γονιδίων των διαλυμένων ουσιών, ξεπερνώντας τα τεχνικά ...
Κωδικός: 3843


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017


Το έργο αυτό αποτελεί ευκαιρία για αντικατοπτριστούν καλύτερα οι απόψεις των ασθενών για τα μονοπάτια φαρμάκων από την ανακάλυψη τους μέχρι το ...
Κωδικός: 3845


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/01/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017


Στόχος είναι η παράδοση μιας πανευρωπαϊκής ερευνητικής στρατηγικής, σε συνεργασία και ευθυγράμμιση με τις προσπάθειες των ΗΠΑ, έτσι ώστε να ...
Κωδικός: 3802


Όνομα Προγράμματος: Active and Assisted Living Programme (AAL)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2017


Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη καινοτόμων, διακρατικών και διεπιστημονικών συνεργατικών έργων. Η πρόταση πρέπει να επιδείξει μια ...
Κωδικός: 3942


Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2017


Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή υποστήριξης των πολιτικών των κρατών μελών που αφορούν την βελτίωση της υγείας των πολιτών της ΕΕ ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 52Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602867, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter