Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Υγεία

Αποτελέσματα 1 μέχρι 5 από 5


Κωδικός: 3802


Όνομα Προγράμματος: Active and Assisted Living Programme (AAL)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/02/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 24/05/2017


Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η υποστήριξη καινοτόμων, διακρατικών και διεπιστημονικών συνεργατικών έργων. Η πρόταση πρέπει να επιδείξει μια ...
Κωδικός: 3942


Όνομα Προγράμματος: ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2017


Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή υποστήριξης των πολιτικών των κρατών μελών που αφορούν την βελτίωση της υγείας των πολιτών της ΕΕ ...
Κωδικός: 3532


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/09/2017


Βραβείο του Ορίζοντα για τη μείωση της μητρικής και νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας .
Κωδικός: 3420


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/12/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/03/2018


Τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην παγκόσμια υγεία , τόσο σε ατομικό όσο ...
Κωδικός: 3580


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 05/07/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 03/04/2019


Αυτό το βραβείο θα ανταμείψει ένα νοσοκομείο που εφαρμόζει στις εγκαταστάσεις του απόλυτα ολοκληρωμένη εγκατάσταση συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 5 από 5Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602867, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter