Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 72


Κωδικός: 4190


Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/07/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 22/09/2017


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη θέσπιση τετραετών συμφωνιών για πλαίσια εταιρικής σχέσης (2018-2021) με ευρωπαϊκά δίκτυα των ...
Κωδικός: 4192


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΕ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/07/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/09/2017


Ο γενικός στόχος αυτού του πιλοτικού σχεδίου είναι να αναπτυχθεί και να διαδοθεί ευρέως ένας διαδραστικός κατάλογος βέλτιστων πρακτικών και ένας ...
Κωδικός: 4074


Όνομα Προγράμματος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (LIFE)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/04/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017


Το LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη περιβαλλοντικών έργων και έργων διατήρησης της φύσης σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τα ...
Κωδικός: 4170


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017


Ειδική πρόκληση: Ανάπτυξη ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού οικολογικού συστήματος HPC.
Κωδικός: 4171


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/04/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017


Ειδική πρόκληση: Η ωφέλεια από τις πλήρεις δυνατότητες του λογισμικού αποικοδόμησης, ιδιαίτερα μέσω από τα περιβάλλοντα προγραμματισμού υψηλής ...
Κωδικός: 4172


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017


Τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή ενέκρινε, με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα σύννεφα [1], μια φιλόδοξη στρατηγική στον τομέα των ψηφιακών ...
Κωδικός: 4174


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 22/05/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017


Στόχος της πρόσκλησης είναι να δημιουργηθεί μια σταθερή και διαρθρωμένη εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των θεσμικών οργάνων και ...
Κωδικός: 4175


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 26/09/2017


Η συγκεκριμένη πρόκληση είναι να προωθηθεί η έρευνα στον τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη με την υποστήριξη της διοργάνωσης της Διάσκεψης για την ...
Κωδικός: 3315


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/12/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2017


Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη έρευνας επιστήμης και τεχνολογίας για ριζικά νέες μελλοντικές τεχνολογικές δυνατότητες.ΑΝΟΙΚΤH


Κωδικός: 3334


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/09/2017


Η κύρια συνεισφορά της παρούσας πρόσκλησης θα είναι η υποστήριξη της βραχυπρόθεσμης εισαγωγής επιβατικών αυτοκινήτων αυτοματοποιημένων σε επίπεδο ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 10 από 72Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter