Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 4

ΑΝΟΙΓΕΙ σε 12 μέρες


Κωδικός: 3584


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2017


Η αδελφοποίηση στοχεύει στην ενίσχυση ενός καθορισμένου πεδίου έρευνας σε ένα πανεπιστήμιο ή ερευνητικό οργανισμό από μια χώρα WIDENING συνδέοντάς το ...
Κωδικός: 4033


Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/10/2017


Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης είναι: α) να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή του ποινικού δικαίου της ΕΕ στον τομέα των ...
Κωδικός: 4036


Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/06/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 25/10/2017


Ο στόχος είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς του αστικού δικαίου (συμπεριλαμβανομένης της ...
Κωδικός: 4042


Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 19/12/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/09/2018


Οι στόχοι αυτού του βραβείου είναι: να ενισχυθεί η αγορά διανομής νερού στην ΕΕ με λύσεις που βασίζονται σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων με τεχνολογίες ...Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 4Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter