ΠρόσκλησηGROWTH / Representation of SMEs' interests in European Standardisation

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περιγραφή Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του ετήσιου προγράμματος εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Annual Grant Programmes) είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι προτεραιότητες που καλύπτονται ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: GROWTH / Representation of SMEs' interests in European Standardisation

Κωδικός Αναγνώρισης: 223/G/GRO/STA/16/1321

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην σύναψη  συμφωνίας για Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης με μια ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες τυποποίησης.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στην Αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2,000,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

85%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι:

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Σύνδεσμοι/Σωματεία

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 03/02/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/05/2017Εθνικό Σημείο Επαφής:

Δεν εφαρμόζεται

Σημείο Επαφής EE:

GROW-CFP-1321-SMES-STANDARDS@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9080&lang=en

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter