ΠρόσκλησηPrevention and Preparedness in Civil Protection and Marine Pollution/ UCPM-2017-PP-PREP-AG: PREPAREDNESS in civil protection and marine pollution

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για το συντονισμό των επεμβάσεων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις καταστροφών αποτελεί μια σημαντική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Σκοπός του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας είναι ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: Prevention and Preparedness in Civil Protection and Marine Pollution/ UCPM-2017-PP-PREP-AG: PREPAREDNESS in civil protection and marine pollution

Κωδικός Αναγνώρισης: UCPM-2017-PP-AG (Topic ID: UCPM-2017-PP-PREP-AG)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στη χρηματοδότηση έργων στον τομέα της πρόληψης, της ετοιμότητας και της ευαισθητοποίησης για την πολιτική προστασίας και τη θαλάσσια ρύπανση.

 

Οι στόχοι της πρόσκλησης είναι:

α) Βελτίωση της ετοιμότητας του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων καταστροφών.

β) Να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των χωρών σχετικά με τις προκλήσεις στον τομέα της πολιτικής προστασίας ή/και της θαλάσσιας ρύπανσης και να ενισχυθεί η η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών και εθελοντών.

γ) Ενίσχυση των υφιστάμενων πλαισίων/μέσων που προβλέπονται από τις σχετικές μακρο-περιφερειακές στρατηγικές συνεργασίας της ΕΕ.

δ) Στήριξη της στενότερης συνεργασίας μεταξύ της Πολιτικής Μηχανισμού Προστασίας της Ένωσης και των γειτονικών χωρών.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στην Αγγλική ως η προκήρυξη της πρόσκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2,900,000 για έργα από τα οποία επωφελούνται τα συμμετέχοντα κράτη του UCPM & €1,500,000 για έργα από τα οποία επωφελούνται χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και δικαιούχοι ΙΡΑ II, που δεν συμμετέχουν ακόμη στο UCPM.

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

75% με μέγιστη συνεισφορά από την ΕΕ τις €800,000

Θεματικές Κατηγορίες: 

Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κεντρική Κυβέρνηση
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Μεγάλες Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 11/05/2017Σημείο Επαφής EE:

ECHO-CPP&P@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter