ΠρόσκλησηΚαθεστώς 1.3 «Βραχυπρόθεσμες Ανταλλαγές και Επισκέψεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις και Δάση»

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου. ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υπό την ιδιότητά του ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος (Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ) 2014-2020  βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: Καθεστώς 1.3 «Βραχυπρόθεσμες Ανταλλαγές και Επισκέψεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις και Δάση»

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Καθεστώς 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση» συγχρηματοδοτεί δράσεις που εμπλουτίζουν τις γνώσεις, προσθέτοντας εμπειρίες και καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από άλλες χώρες.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Καθεστώς 1.3 ενισχύει δραστηριότητες ανταλλαγής και επισκέψεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή δασικές εκμεταλλεύσεις και περιλαμβάνει δυο δράσεις:

  • Η Δράση Α επιχορηγεί την παραμονή και συμμετοχή, διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή δασοκαλλιεργητών στις εργασίες εκμεταλλεύσεων σε κάποια χώρα της ΕΕ ή σε γειτονική τρίτη χώρα, με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και τη γνωριμία με διαφορετικούς τρόπους και μεθόδους διαχείρισης. Στόχος είναι η εμπλοκή των γεωργών ή δασοκαλλιεργητών σε όλα τα στάδια λειτουργίας της γεωργικής εκμετάλλευσης, από τη διαδικασία παραγωγής μέχρι και την εμπορία των τελικών προϊόντων. Η εμπειρία αυτή θα ενισχύσει τις γνώσεις τους και θα συμβάλει στην υιοθέτηση ιδεών για  βελτίωση της  διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης ή των δασών που διαχειρίζονται.
  • Η Δράση Β επιχορηγεί την επίσκεψη διαχειριστών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή δασοκαλλιεργητών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή δασικές εκμεταλλεύσεις σε κάποια χώρα της ΕΕ ή σε γειτονική τρίτη χώρα.

 

Κατά τις επισκέψεις αυτές θα γίνουν συναντήσεις με άλλους γεωργούς ή δασοκαλλιεργητές, ώστε να συζητήσουν μαζί εξειδικευμένα θέματα και να γνωρίσουν νέες ή διαφορετικές τεχνολογικές εφαρμογές και μεθόδους.

 

Η διάρκεια κατάρτισης για τη Δράση Α δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και μεγαλύτερη των είκοσι έξι (26) εβδομάδων, ενώ η διάρκεια κατάρτισης για τη Δράση Β δεν πρέπει να είναι μικρότερη των οκτώ (8) ημερών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην διάρκεια της Δράσης συνυπολογίζονται οι μέρες μετάβασης και επιστροφής.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €200,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

53%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Αγροτική Ανάπτυξη

Δικαιούχοι:

Αγρότες, Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 28/02/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/05/2017Εθνικό Σημείο Επαφής:

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Διαχειριστική Άρχη (www.moa.gov.cy)

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (www.capo.gov.cy)

Τμήμα Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da)

 

Άτομα επαφής για την πρόσκληση:

(1) Ξένια Πατσαλοσαββή

Λειτουργός Αγροτικών Πληρωμών, Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

τηλ: +357 22 557709

φαξ: +357 22 557682

email: xpatsalosavvi@capo.gov.cy

 

(2) Μάριος Πατσιάς

Λειτουργός Αγροτικών Πληρωμών, Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

τηλ.: +357 22 557637

φαξ: +357 22 557682

email: mpatsias@capo.gov.cy

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://www.capo.gov.cy/capo/capo.nsf/All/2BF911D79E7E7CBEC22580D500477150?OpenDocumentΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter