ΠρόσκλησηInformation and training measures for workers' organisations

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας, το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: Information and training measures for workers' organisations

Κωδικός Αναγνώρισης: VP/2017/002

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Οι στόχοι της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνουν μέτρα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ικανότητας των οργανώσεων των εργαζομένων για την αντιμετώπιση αλλαγών στην απασχόληση και την εργασία, όπως επίσης και για τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον κοινωνικό διάλογο σε ΕΕ/διακρατικό επίπεδο όπως: ο εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η αντιστοίχιση θέσεων εργασίας, η ποιότητα εργασίας, η πρόβλεψη, η προετοιμασία και η διαχείριση της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης, η ψηφιοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας, το πρασίνισμα της οικονομίας, η ευελιξία με ασφάλεια, δεξιότητες, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού (εντός της ΕΕ), η μετανάστευση, η απασχόληση των νέων, η υγεία και ασφάλεια στην εργασία, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, η συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, η ισότητα των φύλων, η δράση στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων, της ενεργού γήρανσης, της υγιέστερης και παράτασης του επαγγελματικού βίου, της ενεργού ένταξης και της αξιοπρεπής εργασίας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στην Αγγλική σύμφωνα με την προκήρυξη της πρόσκλησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €4,500,200

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

90%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Απασχόληση
Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Δικαιούχοι:

Σύνδεσμοι/Σωματεία
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2017Εθνικό Σημείο Επαφής:

Αντρέας Δημοσθένους

Λειτουργός Εργασίας

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Βύρωνος 7

1463 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22401865

Fax.: +357 22670993

Email: ademosthenous@dl.mlsi.gov.cy

Σημείο Επαφής EE:

empl-vp-info-training@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=506&furtherCalls=yes

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter