Πρόσκληση4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of non-discrimination

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: 4-Year Framework Partnership Agreements to support European networks active in the area of non-discrimination

Κωδικός Αναγνώρισης: REC-NETW-2017 (Topic ID: REC-RDIS-NETW-2017)

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Η παρούσα πρόσκληση έχει ως στόχο να καθιερώσει τα 4-ετή Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης με Ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία στοχεύουν στην προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής για την μη-διάκριση. Η ετήσια επιδότηση λειτουργίας που θα δοθεί με βάση τα Πλαίσια-Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης θα ενισχύσουν τις δυνατότητες των δικτύων αυτών στην ενεργό συμβολή για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των πολιτικών στον τομέα αυτό.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στην Αγγλική ως η προκήρυξη της πρόσκλησης.

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

80%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιούχοι:

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/03/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/05/2017Σημείο Επαφής EE:

EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://ec.europa. ...

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter