ΠρόσκλησηBIO BASED INDUSTRIES PPP

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Η προτεραιότητα «Κοινωνικές Προκλήσεις» ανταποκρίνεται άμεσα στις πολιτικές προτεραιότητες και στις κοινωνικές προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: BIO BASED INDUSTRIES PPP

Κωδικός Αναγνώρισης: H2020-BBI-JTI-2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Ο στόχος του BBU JU είναι η υλοποίηση ενός προγράμματος δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στην Ευρώπη που θα αξιολογήσει τη διαθεσιμότητα των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιο-υλικών, που θα στηρίζουν επίσης τη δημιουργία βιώσιμων βιο-αλυσίδων αξίας. Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται μέσω της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών κατά μήκος ολόκληρου της αλυσίδας αξίας βιολογικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποιητικής βιομηχανίας, τις μάρκες των καταναλωτών, των ΜΜΕ, της έρευνας και των τεχνολογικών κέντρων και πανεπιστημίων.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στα Αγγλικά

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €81,000,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

Δράσεις έρευνας και καινοτομίας: Ποσοστό Χρηματοδότησης 100%
Δράσεις καινοτομίας: Ποσοστό Χρηματοδότησης 70% (εκτός των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, όπου εφαρμόζεται 100% χρηματοδότηση) 

Θεματικές Κατηγορίες: 

Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Διεθνείς Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 11/04/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/09/2017Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Λεωφόρος Στροβόλου 123
2042 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357  22 205000
Φαξ: +357  22 205001
Email: ipe@research.org.cy
http://www.research.org.cy/el/horizon-2020/how-we-can-help-you 

Σημείο Επαφής EE:

Helpdesk@bbi.europa.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://ec.europa. ...

Άλλοι Σύνδεσμοι:

Ιστοσελίδα Αναζήτησης Συνεταίρων: https://bbi-ju.lifepartnering.com/partnering/register

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter