ΠρόσκλησηStrengthening regional cooperation in the area of fisheries data collection

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Περιγραφή Προγράμματος

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας είναι το Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Είναι ένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: Strengthening regional cooperation in the area of fisheries data collection

Κωδικός Αναγνώρισης: MARE/2016/22

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην περαιτέρω στήριξη σχεδίων που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να αποκτήσουν εμπειρία σε νέους τομείς: (i) περιφερειακών (σε περίπτωση βιολογικών δεδομένων) και (ii) ευρωπαϊκών (σε περίπτωση κοινωνικοοικονομικών δεδομένων) συνεργασιών.  Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να δοθούν στα κράτη μέλη τα μέσα για την επίτευξη περιφερειακού / κοινοτικού συντονισμού.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στην Aγγλική

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €2,000,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

90%

Θεματικές Κατηγορίες: 

Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Επιμελητήρια
Κεντρική Κυβέρνηση
Κοινοβουλευτικά Σώματα
Αλιείς, Υδατοκαλλιεργητές, Ιδιοκτήτες Σκαφών

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 04/05/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 07/07/2017Εθνικό Σημείο Επαφής:

n/a

Σημείο Επαφής EE:

MARE-2016-22@ec.europa.eu 

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://ec.europa.eu/fisheries/call-proposals-mare201622_en

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter