ΠρόσκλησηEURO–MEDITERRANEAN Cooperation through ERANET Joint Activities and Beyond - ERANETΜΕD / Fostering sustainable water management for the economic growth of the Mediterranean region

ΚΛΕΙΣΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Ανταγωνιστικά Προγράμματα ΕΕ

Όνομα Προγράμματος: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Περιγραφή Προγράμματος

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας ...

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Όνομα Υποπρογράμματος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 7ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2007-2013

Περιγραφή Υποπρογράμματος

Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη αποτελεί το μεγαλύτερο κοινοτικό πρόγραμμα της ΕΕ κατά την περίοδο 2007-2013. Υλοποιείται μέσω τεσσάρων ειδικών προγραμμάτων: ...

Λεπτομέρειες για το Υποπρόγραμμα

Πρόσκληση: EURO–MEDITERRANEAN Cooperation through ERANET Joint Activities and Beyond - ERANETΜΕD / Fostering sustainable water management for the economic growth of the Mediterranean region

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την έρευνα και την καινοτομία στη Μεσόγειο και στην ενίσχυση των ευρωμεσογειακών ερευνητικών δικτύων που αντιμετωπίζουν την πρόκληση του ύδατος στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές των παράκτιων ζωνών και των νησιών. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις παραπάνω προκλήσεις, οι ερευνητές θα πρέπει να παρέχουν μια μεθοδολογική προσέγγιση ικανή να συμβάλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την αειφόρο ανάπτυξη των  περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές διαστάσεις, τις διαστάσεις του οικοσυστήματος και τη χρήση ενέργειας.

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Παρατίθεται στην Αγγλική

Θεματικές Κατηγορίες: 

Αγροτική Ανάπτυξη
Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κέντρα Κατάρτισης

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/05/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 14/07/2017Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)

Λίνα Τσούμπανου,

τηλ.:+357 22205055,

email: l.tsoumpanou@research.org.cy

Σημείο Επαφής EE:

www.eranetmed.euinfocalls@eranetmed.eu

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://www.research.org.cy/el/news/eranetmed-thircall-pre-announcement-2017

Αναζητήσεις Συνεργατών:

Δεν βρέθηκαν καταχωρημένες αναζητήσεις συνεργατών.

Αν δεν μπoρείτε να βρείτε κατάλληλο συνεργάτη μπορείτε να δημιουργήσετε εσείς νέο προφίλ:
Αν είστε μέλος πατήστε εδώ, ή πατήστε εδώ για να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter