ΠρόσκλησηΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2018

ΑΝΟΙΚΤH

Κατηγορία Προγράμματος: Εθνικά Σχέδια Κινήτρων

Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Περιγραφή Προγράμματος

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια/Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα

Πρόσκληση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2018

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη των χορογράφων για νέες παραγωγές και διεξαγωγή έρευνας.  

Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:

1. Η αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα πρέπει να αφορά:

α. Νέα παραγωγή (σόλο, ντουέτο ή παράσταση με περισσότερα άτομα) η οποία δεν έχει προηγουμένως παρουσιαστεί οπουδήποτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, είτε ζωντανά είτε σε οποιαδήποτε οπτικογραφημένη μορφή (βίντεο, ταινία, DVD, κτλ.). Η παραγωγή πρέπει να έχει διάρκεια από 40 έως 60 λεπτά, και/ή

β. Εργαστήριο, διάλεξη, σεμινάριο, διεξαγωγή έρευνας ή άλλη παράλληλη δράση είτε από τον ίδιο τον χορογράφο ή άλλο εμπειρογνώμονα από την Κύπρο ή από το εξωτερικό ή φορέα αρμόδιο για το θέμα του εργαστηρίου, της διάλεξης, κτλ.

 

2. Τα πιο πάνω πρέπει να υλοποιηθούν πριν από τις 8 Δεκεμβρίου 2018, προθεσμία υποβολής του απολογισμού και των αποδεικτικών πραγματοποίησης του έργου. 

 

3. Η επιχορήγηση παραχωρείται δεδομένου ότι δεν προκύπτει οποιοδήποτε κέρδος από τον αιτητή, ο οποίος έχει την υποχρέωση να υποβάλει πλήρη στοιχεία εσόδων και εξόδων (περιλαμβανομένων και εσόδων από άλλες χορηγίες).

 

Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν προτάσεις που συγκεντρώνουν ελάχιστη σταθμισμένη βαθμολογία 80%. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:

α.  Η καλλιτεχνική δραστηριότητα της/του χορογράφου και η συμβολή της/του στη γενικότερη ανάπτυξη της τέχνης του χορού και την προβολή της στην Κύπρο.            25%

 

β. Η συνέπεια, η υπευθυνότητα και ο επαγγελματισμός των συντελεστών και οι δυνατότητές τους για πραγματοποίηση ποιοτικών και άρτια εκτελεσμένων παραγωγών.              25%

 

γ. Το σκεπτικό και η σαφής προσέγγιση και παρουσίαση της πρότασης    30%

 

δ. Ρεαλιστικότητα και σαφήνεια της οικονομικής πρότασης            20%

 

Για τους όρους συμμετοχής, τη δήλωση συμμετοχής και τις επιλέξιμες δαπάνες βλ. το σχετικό έντυπο

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €100,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

€8.000-€26.000 αναλόγως του αριθμού των χορευτών

Θεματικές Κατηγορίες: 

Πολιτισμός

Δικαιούχοι:

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Νέοι

Συγκεκριμένα:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
1. ΟΜΑΔΕΣ ΧΟΡΟΥ: Αίτηση μπορεί να υποβληθεί από ομάδες χορού που είναι συγκροτημένες ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με κύρια καταστατική επιδίωξη την προώθηση του χορού και της χορογραφίας.
Η συμμετοχή ομάδας χορού στο Πρόγραμμα επιτρέπεται μόνο με έργο που αποτελεί δημιουργία του επικεφαλής χορογράφου (πρόεδρος/καλλιτεχνικός διευθυντής) της ομάδας. Περαιτέρω, ο επικεφαλής χορογράφος της ομάδας χορού πρέπει να είναι Κύπριος υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος Κύπρου τα τελευταία 5 έτη και να έχει επιδείξει πενταετή τουλάχιστον συνεχή και τακτική παρουσία στα χορευτικά δρώμενα στην Κύπρο με την ομάδα του, με παρουσίαση ολοκληρωμένων έργων του ιδίου.

2. ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΙ: Αίτηση μπορεί να υποβληθεί από Κύπριους υπηκόους ή μόνιμους κατοίκους Κύπρου οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται μόνιμα στην Κύπρο τα τελευταία 5 έτη και οι οποίοι έχουν πενταετή τουλάχιστον συνεχή και τακτική παρουσία στα χορευτικά δρώμενα στην Κύπρο, με παρουσίαση δικών τους ολοκληρωμένων έργων.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 07/08/2017

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/10/2017Εθνικό Σημείο Επαφής:

Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

http://www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/index.html

Κατρίν Μοσχοβάκη

Μορφωτική Λειτουργός

Τηλέφωνο: 22809834

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kmoschovaki@culture.moec.gov.cy

Τηλεομοιότυπο:22809872

Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/programmata.htmlΕυρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter