ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Περίληψη

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα Εθνικά Σχέδια / Προγράμματα που προκηρύσσονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://www.visitcyprus.biz
Υποπρογράµµατα
Προσκλήσεις

Προσκλήσεις Προγράμματος/Σχεδίου

        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 15   
Back to Previous Page Ghosted
2 3 4
Next Page


Κωδικός: 2650


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/01/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/05/2014


Το Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) εντάσσεται στα πλαίσια των ...
Κωδικός: 2605


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/06/2014


Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της βελτίωσης και αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής των Κέντρων Αναψυχής ώστε να ανταποκρίνονται στις ...
Κωδικός: 2649


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 27/06/2014


Το Σχέδιο αποσκοπεί στην αντικατάσταση του ευτελούς και πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και γενικά στην αναβάθμιση της αισθητικής και οπτικής εικόνας και ...
Κωδικός: 2678


Όνομα Προγράμματος: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/04/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 31/07/2014


Το Σχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προς άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), μέσω της δυνατότητας ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 15   
Back to Previous Page Ghosted
2 3 4
Next Page

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter