ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ (BONUS)


Περίληψη

Το Πρόγραμμα Baltic Sea Research and Development Programme (BONUS) αποτελεί πρωτοβουλία κάτω από το Άρθρο 185 TFEU. Το BONUS είναι ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα της Βαλτικής Θάλασσας που παράγει γνώση για τη στήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής κανονισμών, πολιτικών και πρακτικών μεθόδων διαχείρισης ιδιαίτερα προσαρμοσμένων για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Χρηματοδοτεί έργα υψηλής αριστείας και σχετικών με την ατζέντα της στρατηγικής έρευνας. Εκδίδει προσκλήσεις για Ανταγωνιστικά Προγράμματα και χρηματοδοτεί έργα υψηλής αριστείας και συνάφειας με την στρατηγική ατζέντα της έρευνας. Το Πρόγραμμα στηρίζεται από εθνικά ερευνητικά ιδρύματα χρηματοδότησης σε οκτώ Κράτη Μέλη γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα και το Ερευνητικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περιγραφή Προγράμματος

Το BONUS συγκεντρώνει τις ερευνητικές κοινότητες που ασχολούνται με την έρευνα του συστήματος της Γης όσον αφορά θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές , οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς με σκοπό την αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή της Βαλτικής θάλασσας. Ο κύριος σκοπός είναι να δημιουργήσει και να διαδώσει τη γνώση και την απαραίτητη τεχνογνωσία έτσι ώστε να επιλυθούν οι προκλήσεις με τρόπο που να γίνει βιώσιμη αξιοποίηση των αγαθών και υπηρεσιών του οικοσυστήματος της Βαλτικής θάλασσας μέσα στην επόμενη δεκαετία και μετέπειτα. Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος όπως παρατίθενται επίσημα στην αγγλική γλώσσα είναι οι εξής:

 • Evaluating and developing relevant policies and collective governance
 • Adapting to a sustainable way of living
 • Adapting to the effects of climate change
 • Restoring good environmental status of the Baltic Sea and its coasts
 • Mitigating eutrophication that affects today nearly the entire Baltic Sea
 • Achieving sustainable and safe use of the exploited coastal and marine ecosystem goods and services
 • Planning of the use of marine space that fulfills the intensifying and diversifying needs from society
 • Making fisheries management effective in order to secure the stability of the ecosystem and reproduction capacity of the Baltic Sea fish stocks
 • Achieving safe maritime traffic imposing no risks to the environment
 • Minimizing the environmental threat of increasingly diversified use of chemicals and new materials
 • Creating cost-efficient environmental information system
Συνολικός Προϋπολογισμός: €100,000,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Εξαρτάται από τη θεματική ενότητας της εκάστοτε πρόσκλησης

Θεματικές Κατηγορίες: 

 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι: 

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής:  01/01/2010

Λήξη Υποβολής:  31/12/2016

Σημείο Επαφής EE

Bonus Secretariat (EEIG)

helpdesk@bonusportal.org (for call related advice)

epss@bonusportal.org (for technical advice on proposal submissions)

http://www.bonusportal.org/support/contact_us

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://www.bonusportal.org/
Υποπρογράµµατα
Προσκλήσεις

Προσκλήσεις Προγράμματος/Σχεδίου

        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 2 από 2   

Κωδικός: 2323


Όνομα Προγράμματος: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ (BONUS)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 17/03/2014


Το BONUS έχει ως όραμα την «οικονομική και οικολογική ευημερία της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας όπου οι πόροι και τα αγαθά χρησιμοποιούνται με ...
Κωδικός: 2487


Όνομα Προγράμματος: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗ (BONUS)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 16/01/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/04/2014


Το BONUS έχει ως όραμα την «οικονομική και οικολογική ευημερία της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας όπου οι πόροι και τα αγαθά χρησιμοποιούνται με ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 2 από 2   

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter