ΗΡΑΚΛΗΣ III


Περίληψη

To πρόγραμμα Hercule III υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην αύξηση της διακρατικής συνεργασίας και την αποτελεσματικότερη πρόληψη της απάτης, της δωροδοκίας και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, προσφέροντας κοινή ειδική κατάρτιση για το προσωπικό των εθνικών, περιφερειακών διοικήσεων και σε άλλους ενδιαφερόμενους.

Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα « Ηρακλής  ΙΙΙ» υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της απάτης στον τομέα του λαθρεμπορίου τσιγάρων και   στα προϊόντα  απομίμησης ( counterfeiting ). Το πρόγραμμα βοηθά τις εθνικές αρχές υπεύθυνες  για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην  καταπολέμηση των παράνομων διασυνοριακών δραστηριοτήτων με τη χρηματοδότηση τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης και με δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €104,918,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Θεματικές Κατηγορίες: 

  • Δημόσια Διοίκηση
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι: 

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Σημείο Επαφής EE

European Anti Fraud Office

http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_el
Υποπρογράµµατα
Προσκλήσεις

Προσκλήσεις Προγράμματος/Σχεδίου

        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 21   
Back to Previous Page Ghosted
2 3 4 5
Next Page


Κωδικός: 2414


Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 02/12/2013

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 06/03/2014


Στόχος είναι η υποστήριξη δραστηριοτήτων κατάρτισης οι οποίες συμβάλλουν με λειτουργικό ή/και προληπτικό τρόπο στην καταπολέμηση της απάτης εις βάρος ...
Κωδικός: 2729


Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 01/09/2014


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα υποστηρίξει δράσεις που υλοποιούνται από τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις να ενισχύσουν την τεχνική ...
Κωδικός: 2730


Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/09/2014


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα («Nομική Kατάρτιση»), τα οποία μπορούν να ...
Κωδικός: 2731


Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 25/06/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2014


Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή επιχορηγήσεων για την οργάνωση στοχευμένων και εξειδικευμένων εργαστηρίων κατάρτισης ανάλυσης ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 21   
Back to Previous Page Ghosted
2 3 4 5
Next Page

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter