ΗΡΑΚΛΗΣ III


Περίληψη

To πρόγραμμα Hercule III υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην αύξηση της διακρατικής συνεργασίας και την αποτελεσματικότερη πρόληψη της απάτης, της δωροδοκίας και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, προσφέροντας κοινή ειδική κατάρτιση για το προσωπικό των εθνικών, περιφερειακών διοικήσεων και σε άλλους ενδιαφερόμενους.

Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα « Ηρακλής  ΙΙΙ» υιοθετήθηκε για να προωθήσει δράσεις κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλες παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης συμπεριλαμβανομένης της απάτης στον τομέα του λαθρεμπορίου τσιγάρων και   στα προϊόντα  απομίμησης ( counterfeiting ). Το πρόγραμμα βοηθά τις εθνικές αρχές υπεύθυνες  για την εφαρμογή της νομοθεσίας στην  καταπολέμηση των παράνομων διασυνοριακών δραστηριοτήτων με τη χρηματοδότηση τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης και με δραστηριότητες επαγγελματικής κατάρτισης.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €104,918,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 80%

Θεματικές Κατηγορίες: 

  • Δημόσια Διοίκηση
  • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
  • Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά

Δικαιούχοι: 

  • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Σημείο Επαφής EE

European Anti Fraud Office

http://ec.europa.eu/anti_fraud/contacts/index_en.htm

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_el
Υποπρογράµµατα
Προσκλήσεις

Προσκλήσεις Προγράμματος/Σχεδίου

        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 3 από 3   
ΚΛΕΙΣΤH


Κωδικός: 3505


Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 09/06/2016


Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Τεχνικής Βοήθειας καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις να υποβάλουν αιτήσεις για τις δράσεις για την ...
Κωδικός: 3506


Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 16/06/2016


Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Νομική Κατάρτισης και Μελετών καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις, ερευνητικά ιδρύματα , πανεπιστήμια και ...ΚΛΕΙΣΤH


Κωδικός: 3507


Όνομα Προγράμματος: ΗΡΑΚΛΗΣ III

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 14/04/2016

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 23/06/2016


Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Kατάρτιση και Συνέδρια καλεί τις εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια ,μη ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 3 από 3   

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter