ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ


Περίληψη

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια αποτελεί συνέχεια των τριών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013: Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και του προγράμματος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.

Περιγραφή Προγράμματος

To πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως:

 • Ανάλυσης δεδομένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου κλπ.
 • Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.
 • Δράσεις αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης ,ανταλλαγές ,καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ.
 • Παρέχει υποστήριξη σε κύριους εταίρους όπως είναι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθεσία και πολιτικές.
Συνολικός Προϋπολογισμός: €439,470,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 43%-57% σύμφωνα με ομάδα ειδικών στόχων

Θεματικές Κατηγορίες: 

 • Απασχόληση
 • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Μετανάστευση και Ιθαγένεια

Δικαιούχοι: 

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Εθνικά Σημεία Επαφής

Χριστίνα Ναζίρη

Διοικητικός Λειτουργός

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Τηλ.  +357 22805925

Φαξ. +357 22518356

Email: cnaziri@mjpo.gov.cy

Σημείο Επαφής EE

DG Justice

http://ec.europa.eu/justice/contact/index_en.htm

Υποπρογράµµατα
Προσκλήσεις

Προσκλήσεις Προγράμματος/Σχεδίου

        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 42   
Back to Previous Page Ghosted
2 3 4 5
Next Page


Κωδικός: 2753


Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 08/08/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 12/11/2014


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διακρατικά Έργα που είναι σύμφωνα με τον ειδικό στόχο του Προγράμματος ...
Κωδικός: 2911


Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/10/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 08/01/2015


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει το ένα ή πολλά διακρατικά σχέδια για την ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας ...
Κωδικός: 2908


Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 15/10/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/01/2015


H παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως στόχο να συγχρηματοδοτήσει διεθνικά σχέδια που υποστηρίζουν τα ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας του ...
Κωδικός: 2907


Όνομα Προγράμματος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 30/10/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 04/02/2015


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί να συγχρηματοδοτήσει ή / διακρατικά και εθνικά προγράμματα που συμβάλλουν στην προώθηση και ενίσχυση ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 4 από 42   
Back to Previous Page Ghosted
2 3 4 5
Next Page

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter