ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ


Περίληψη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ:

Σύμφωνα με το πιο πάνω πρόγραμμα συνεργασίας, συνεισφορά ύψους CHF 5.988.000 (ελβετικά φράγκα) διατέθηκε από την Ελβετία προς την Κύπρο στα πλαίσια υλοποίησης της “Συμφωνίας-Πλαίσιο μεταξύ του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την Εφαρμογή του Προγράμματος Συνεργασίας μεταξύ Ελβετίας και Κύπρου”, η οποία υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου 2007. Σύμφωνα με τη Συμφωνία, η περίοδος δέσμευσης των κονδυλίων έληξε στις 14 Ιουνίου 2012 ενώ η περίοδος εκταμίευσης των κονδυλίων θα λήξει στις 14 Ιουνίου 2017.

Περιγραφή Προγράμματος

Οι στόχοι του προγράμματος συνεργασίας μεταξύ της Ελβετίας και  Κύπρου είναι να συμβάλουν στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ της Κύπρου και των πιο προηγμένων χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και στη συμβολή στην αειφόρο περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη εντός Κύπρου.

 

Το Πρόγραμμα εστιάζεται σε τρείς θεματικές ενότητες: Περιβάλλον και υποδομές, Ανθρώπινη και Κοινωνική Ανάπτυξη, Μη κατανεμημένος φάκελος (κυρίως για έργα που θα ωφελέσουν τόσο την ελληνοκυπριακή όσο και τη τουρκοκυπριακή κοινότητα, με στόχο την ενθάρρυνση των δικοινοτικών επαφών μεταξύ ΜΚΟ και την εξυπηρέτηση των γενικών στόχων της επανένωσης).

 

Οι πόροι της Ελβετικής Συνεισφοράς έχουν δεσμευτεί πλήρως για τρία έργα:

 

  1. Σχέδιο «Αναζωογόνηση της νεκρής ζώνης: "Εκπαιδευτικό Κέντρο και Σπίτι Συνεργασίας": Ο στόχος αυτού του προγράμματος ήταν η αποκατάσταση ενός κτιρίου σημαντικής ιστορικής αρχιτεκτονικής σημασίας στην ουδέτερη ζώνη και η λειτουργία του  ως ένα πολύ-κοινοτικό εκπαιδευτικό κέντρο. Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί εν μέρει από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελβετίας-Κύπρου και έχει τύχει χρηματοδότησης κυρίως από τους Χρηματοδοτικούς Μηχανισμούς ΕΟΧ / Νορβηγίας, καθώς και από άλλους δότες και εθνικούς πόρους. Το έργο έχει υλοποιηθεί.

Οι κύριοι δικαιούχοι του έργου είναι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς, οι ΜΚΟ και η κυπριακή κοινωνία ως σύνολο.

 

  1. Έργο "Κατασκευή Σταθμού Επεξεργασίας  Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στο Βατί, Λεμεσού''. Το έργο υλοποιείται και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2016. (85% συγχρηματοδότηση από την Ελβετική Συνεισφορά).

 

Ο κύριος δικαιούχος του έργου είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, καθώς και άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες/Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι κάτοικοι της περιοχής καθώς και οι μικρές βιομηχανίες που θα εξυπηρετούνται από το Εργοστάσιο Επεξεργασίας οικιακών και Βιομηχανικών Λυμάτων.

 

  1. Έργο "Εκσυγχρονισμός της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου", με την απόκτηση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας και την εξέλιξη της τεχνικής ικανότητας της επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Το έργο αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο 2015 (85% συγχρηματοδότηση από την Ελβετική Συνεισφορά).

 

Οι κύριοι δικαιούχοι του έργου είναι άτομα νεαρής ηλικίας που χρειάζονται εντατική εκπαίδευση ώστε να είναι σε θέση να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, άτομα που ανήκουν σε ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και επαγγελματίες που αναζητούν εκπαίδευση για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

 

Όσο αφορά στην ανανέωση της Ελβετικής Συνεισφοράς, δεν υπάρχει ακόμη απόφαση από την πλευρά της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για συνέχιση της συνεισφοράς μετά το 2017. Ωστόσο, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο ενέκρινε στις 18 Δεκεμβρίου 2013 εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα μεταξύ τους θεσμικά ζητήματα. Υπό το φως της προόδου στις διαπραγματεύσεις αυτές, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει στην ανανέωση της συνεισφοράς της διεύρυνσης για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνολικός Προϋπολογισμός: CHF 5,988,000 για την περίοδο 2007-2017
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Μέγιστο ποσοστό 85%

Θεματικές Κατηγορίες: 

  • Αλλη Θεματική Κατηγορία
  • Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

Δικαιούχοι: 

  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

Έναρξη Υποβολής:  05/03/2014

Λήξη Υποβολής:  05/03/2014

Εθνικά Σημεία Επαφής

Τα στοιχεία επαφής του μέρους που εμπλέκεται στην υλοποίηση της Ελβετικής Συνεισφοράς για τη περίοδο 2007-2017 είναι:

 

Εθνική Συντονιστική Μονάδα :

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Λευκωσία 1409, Κύπρος

Σημείο Επαφής: κα Γιόλα Μελανίδη

Τηλέφωνο: +357 22 602924

Τηλεομοιότυπο: +357 22 666810

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ymelanides@dgepcd.gov.cy

http://www.swiss-contribution.admin.ch/cyprus/en/Home

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://www.contribution-enlargement.admin.ch/

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter