ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)


Περίληψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί μέτρα πληροφόρησης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική. Δημοσιεύεται για το σκοπό αυτό μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων μία φορά το χρόνο. Τα μέτρα πληροφόρησης αποσκοπούν , κυρίως στο να επεξηγήσουν, να   εφαρμόσουν και να αναπτύξουν την ΚΓΠ και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σε σχέση με το περιεχόμενο και τους στόχους της.

Περιγραφή Προγράμματος

Παρατίθεται στην αγγλική.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €Ανακοινώνεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50%

Θεματικές Κατηγορίες: 

  • Αγροτική Ανάπτυξη
  • Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ

Δικαιούχοι: 

  • Ιδιωτικοί Φορείς
  • Κεντρική Κυβέρνηση
  • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις
  • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
  • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Έναρξη Υποβολής:  01/01/2014

Λήξη Υποβολής:  31/12/2020

Εθνικά Σημεία Επαφής

Δεν καθορίζεται

Σημείο Επαφής EE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

130, Rue de la Loi

B - 1049 Βρυξέλλες

Βέλγιο

Φαξ: +32 (0) 2-2950130

Υποπρογράµµατα
Προσκλήσεις

Προσκλήσεις Προγράμματος/Σχεδίου

        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1   

Κωδικός: 2910


Όνομα Προγράμματος: ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΜΕΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 29/10/2014

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 05/01/2015


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί μέτρα πληροφόρησης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική. Δημοσιεύεταιγια το σκοπό αυτό μια πρόσκληση υποβολής ...        Αποτελέσματα άνα σελίδα: Αποτελέσματα 1 μέχρι 1 από 1   

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter