ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ


Περίληψη

Η εστίαση του Ταμείου στη διακρατική συνεργασία αντικατοπτρίζει την άποψη ότι η ανεργία μεταξύ των νέων είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση και συνεπώς πρέπει να διερευνηθούν κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Οι επιλέξιμες οντότητες στις 15 δικαιούχες χώρες των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας, καθώς και η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία ενθαρρύνονται να συνάψουν εταιρικές σχέσεις για να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης.

Περιγραφή Προγράμματος

Με το νέο Ταμείο Επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας για την απασχόληση των νέων, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία στοχεύουν στη στήριξη μέτρων που προωθούν την απασχόληση των νέων σε όλη την Ευρώπη.

Παρά τις θετικές τάσεις το 2016, η πρόσβαση σε μια λειτουργική και αξιοπρεπή αγορά εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τους νέους στην Ευρώπη. Οι συνέπειες του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας είναι σοβαρές και αποτελούν απειλή για την ανάπτυξη της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Εκτός από τη σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού και ταλέντου, η ανεργία θέτει τους νέους σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, προκαλώντας την ευημερία των ατόμων, την υγεία και το μέλλον.

Οι χρηματοδοτήσεις του ΕΟΧ και της Νορβηγίας για την περίοδο 2014-2021 έχουν σκοπό για να συμβάλουν στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην Ευρώπη. Αναγνωρίζοντας τη στενή σχέση μεταξύ κοινωνικής και οικονομικής ισότητας και συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ενθαρρύνονται μέτρα για την απασχόληση των νέων σε όλα τα προγράμματα των χρηματοδοτήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. Επιπλέον, το Ταμείο για τις Χορηγίες του ΕΟΧ και της Νορβηγίας για την Απασχόληση των Νέων στοχεύει ειδικά στη στήριξη σχεδίων που προωθούν την αειφόρο και ποιοτική απασχόληση των νέων.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €60,000,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 85%

Θεματικές Κατηγορίες: 

 • Απασχόληση
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα

Δικαιούχοι: 

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Επιμελητήρια
 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
 • Κεντρική Κυβέρνηση
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Έναρξη Υποβολής:  01/01/2014

Λήξη Υποβολής:  31/12/2021

Σημείο Επαφής EE

Ιστοσελίδα: www.eeagrants.org/fundforyouthemployment

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eeagrants@ecorys.com

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +48 22 339 45 40, +39 05 22 501 157 or +35 92 491 75 18

Ιστοσελίδα πρόσκλησης

http://eeagrants.org/fundforyouthemployment

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter