ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με Θέμα τη Διαχείριση Έργων, τα Πνευματικά Δικαιώματα και την Ανάπτυξη Ακροατηρίου στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα, 6 & 7 April 2017, Κινηματοθέατρο ΠΑΛΛΑΣ Πλατεία Ελευθερίας, Λευκωσία

( 06.04.2017 )
Διήμερο Συνέδριο με Θέμα τη Διαχείριση Έργων, τα Πνευματικά Δικαιώματα και την Ανάπτυξη Ακροατηρίου στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα, 6 & 7 April 2017, Κινηματοθέατρο ΠΑΛΛΑΣ, Πλατεία Ελευθερίας, Λευκωσία


Για το πρόγραμμα και εγγραφή παρακαλώ πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:http://us8.campaign-archive2.com/?u=430dc68f4b3104a4a994bc147&id=0c1a8e9ebc&e=f21cfeb40d


Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter