Μηχανισμοί ΕΟΧ/Νορβηγίας και Ελβετίας

Η Κύπρος επωφελείται χρηματοδότησης από τον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος), τη Νορβηγία και την Ελβετία, μέσω χρηματοδοτικών μηχανισμών οι οποίοι διέπονται από Προγράμματα Συνεργασίας στα πλαίσια υλοποίησης ειδικών Μνημονίων Συναντίληψης/Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

 

Τα Μνημόνια ΕΟΧ/Νορβηγίας εστιάζονται στην προώθηση των τεσσάρων βασικών αρχών της Εσωτερικής Αγοράς (ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίου) στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας: προστασία του περιβάλλοντος, προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, διατήρηση της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, Υγεία και Φροντίδα Παιδιών κ.α..

 

Η Συμφωνία Πλαίσιο για το Πρόγραμμα Συνεργασίας με Ελβετία, στόχο έχει (α) τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ της Κύπρου και των πιο προηγμένων χωρών της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και (β) την αειφόρο περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη εντός Κύπρου. Τρεις είναι οι θεματικές στις οποίες εστιάζεται το Πρόγραμμα: Περιβάλλον και υποδομές, Ανθρώπινη και Κοινωνική Ανάπτυξη, καθώς και έργα με στόχο την ενθάρρυνση των δικοινοτικών επαφών μεταξύ ΜΚΟ που εξυπηρετεί τους γενικούς στόχους της επανένωσης της Κύπρου.

 

Στην παρούσα φάση τα σχετικά Μνημόνια/Συμφωνία Πλαίσιο βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και οι διαθέσιμοι πόροι έχουν δεσμευτεί πλήρως για συγκεκριμένα έργα που υλοποιούνται. 

Ανά Θεματική Κατηγορία
Ανά Πρόγραμμα

Ευρετήριο Προσκλήσεων

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter