Πηγές

Για τα Ανταγωνιστικά Προγράμματα αξιοποιούνται πληροφορίες από τις ιστοσελίδες των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και τα Εθνικά Σχέδια Κινήτρων οι πηγές πληροφόρησης είναι οι αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες/Οργανισμοί.

Καλωσορίσατε στην Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων


Επικοινωνία


Τηλ: 22602942, 22602935, 22602866, 22602895

email: fundingprogrammes@dgepcd.gov.cy

 

 

 

 

 

Twitter